• بازدید فرماندار

خطا
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

جلسه شورای ثبت احوال شهرستان برگزار شد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
نوشته شده توسط  | منتشرشده در: مجموعه ۱

جلسه شورای ثبت احوال شهرستان به ریاست معروف بسطامی فرماندارو با حضوراعضای شورا درمحل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد .

درابتدای این نشست فرمانداراظهار داشت: تدوین آماربه موقع درحقیقت زیربنای توسعه بوده وبرای اقدام عملی درجهت پیشرفت وتوسعه بایستی آمارهای معقول، روشن ودقیقی دراختیارمتصدیان اموربرنامه ریزی قرار گیرد.
وی درادامه افزود: دراین راستا نقش سازمان ثبت احوال حائزاهمیت ویژه ای بوده وآمارارائه شده ازسوی این سازمان نقش اساسی دربرنامه ریزی های خردوکلان دارد چراکه آمارهای جمعیتی تدوینی ازسوی ثبت احوال،اساس و زیربنای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
فرماندارورئیس شورای ثبت احوال شهرستان با اشاره به لزوم دقیق و به روز بودن آمارواطلاعات افزود: یکی از ویژگی هایی که آمارواطلاعات باید داشته باشد، دقیق وبه روزبودن آمارواطلاعات است وباتوجه به اینکه وقایع چهارگانه حیاتی ثبت شده ازمهم ترین منابع اخذآمارواطلاعات درکشورمی باشدمی طلبد که کلیه دستگاههای مرتبط با موضوع با استفاده ازظرفیت ها وامکانات خود درخصوص ثبت واعلام به موقع وقایع حیاتی با اداره ثبت احوال شهرستان همکاری لازم رامعمول نمایند .
ایشان درادامه ضمن تقدیراز اقدامات ثبت احوال درراستای اجرایی نمودن طرح صدورکارت هوشمند ملی درشهرستان اظهارداشت: تحقق دولت الکترونیک باصدورکارت هوشمندمحقق خواهد شدودرصورت اجرای این طرح ملی خدمات رسانی دولت به مردم به سهولت بیشتری انجام خواهد شد.ایشان بیان کرددراین خصوص جهت برون سپاری خدمات به بخش خصوصی درراستای سیاتهای دولت تدبیروامید 10 دفترپیشخوان خدمات ثبت احوال درسطح شهرستان فعال هستند که کارهایی ازقبیل درخواست کارت ملی هوشمند،درخواست تعویض وتحویل شناسنامه درآنها انجام می گیرد، که درهفت ماهه اول سال جاری تعداد 26514 کارت هوشمند صادرشده که ازاین تعداد25900وتعداد7895 شناسنامه کامپیوتری صادرشده بالای 15سال تحویل مردم گردیده که نسبت به سال گذشته 150% رشد داشته است.درادامه به ثبت وقایع حیاتی چهارگانه درهفت ماهه اول سال 96 نسبت این مدت درسال گذشته پرداخت وگفت در بحث ازدواج 23% کاهش،طلاق 40%کاهش،مرگ ومیر18%افزایش و4%موالیددرشهرستان رشد داشته است.

بازدید 74 بار
Super User

مدیر عامل و موسس

وبگاه: www.joomi.ir/

پیش بینی وضعیت هوا